Välkommen till
Vi är ett rikstäckande företag med vägtransportledare och varningsbilar som har varit med från starten
år 2005, och med mycket stor erfarenhet från eskorter, då även flertalet av oss har ett förflutet som
chaufförer av specialtransporter. Vi har ett samarbete med kollegor över hela Sverige, så ni kan med
förtroende beställa ert uppdrag av oss oavsett var transporten börjar eller slutar i landet. 
Naturligtvis är alla våra vägtransportledarbilar utrustade med datorer och GPS, för att med Trafikverkets
DBS-filer kunna lokalisera brorestriktionerna enligt Trafikverkets dispenser samt givetvis är alla gruppens
vägtransportledare förordnade av Rikspolisstyrelsen.
Vi hjälper till med:
Vägtransportledare
Varningsbilar
Rekning av färdvägar
Varningsbil
skall normalt följa med transporter som är bredare än 310 cm och eller längre än
30 meter och en varningsbil får åtfölja högst tre transportfordon.
Vägtransportledare
eller polis skall normalt eskortera transporter som är bredare än 450 cm. / längre än
35 meter eller med höga bruttovikter.